Giả trả 136 triệu nhặt được để câu view bán hàng online

Giả trả 136 triệu nhặt được để câu view bán hàng online

Status của Lan sau khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Không chỉ vậy, Lan còn sử dụng tài khoản Facebook "Mai Lan Nguyễn" do Lan lập để bán hàng online và đổi tên thành "Mạnh Thức Trần" để nhận là người bị mất tiền.

01/07/2020 17:30