Lưu Hương Giang bị con gái 'bóc phốt' mũi và miệng giả

Lưu Hương Giang bị con gái 'bóc phốt' mũi và miệng giả

Lưu Hương Giang cùng hai con chơi trò nối từ. Nữ ca sĩ và con gái út Misu về một đội nhưng bị thua và bị con gái đầu búng mũi. Khi bé Mina búng mũi mạnh, Lưu Hương Giang thốt lên đau đớn và nói: "Mũi giả đấy".

21/09/2020 15:38