Nhà tôi chia làm 2 phe

  Nhà tôi chia làm 2 phe

  Cứ nghĩ gia đình là phải gắn kết keo sơn, ấy thế mà nhà tôi lại chia bè phái. Tổng cộng trong nhà tôi có 2 phe, và thật bất hạnh khi chỉ một mình tôi ở một phe....

  Truyện Tranh30/05/2021
  Mẹ ai cũng thế

   Mẹ ai cũng thế

   Người mẹ nào cũng ra sức bảo vệ con cái trước sự cám dỗ của đồ ăn công nghiệp. Thế nhưng lại hạnh phúc khi ngắm chúng đang ngấu nghiến bất kỳ món ăn nào.

   Truyện Tranh11/04/2021