Căng thẳng mới nhất giữa cuộc chiến chay-mặn

    Căng thẳng mới nhất giữa cuộc chiến chay-mặn

    Một trong những vấn đề trầm kha nhất của việc ăn chay là dường như “phần còn lại” của thế giới như vẫn tỏ ra họ không hiểu rõ những gì ta thật sự muốn ăn. Cô gái 18 tuổi có tài khoản Twitter tên Yazmin chính là nạn nhân ồn ào mới nhất của cuộc chiến chay - mặn này.