Sau hàng chục năm tranh cãi, Microsoft Word đã xếp việc gõ hai dấu cách ngay sau dấu chấm là... lỗi

  Sau hàng chục năm tranh cãi, Microsoft Word đã xếp việc gõ hai dấu cách ngay sau dấu chấm là... lỗi

  Microsoft cuối cùng cũng đã đánh dấu chấm hết cho một tranh cãi từ lúc… trước cả khi phần mềm này ra đời: liệu double space – tức khoảng cách ứng với hai dấu nháy – có tính là lỗi hay không, khi trước đó là dấu chấm. Câu trả lời là có, nhưng chỉ mới vừa đây thôi!

  Giữa dừa và... cá mập, bạn sẽ chọn ai?

   Giữa dừa và... cá mập, bạn sẽ chọn ai?

   Tờ New York Times năm 1985 viết rằng một quả dừa đang rơi trúng người đi trên mặt đất có trọng lượng 8900 newton, hay 970 kg - Newton là lực gây ra cho một vật có khối lượng 1 kg gia tốc 1 mét trên giây bình phương...

   Giải Trí14/02/2020
   Sân bay có cảm giác mạnh nhất thế giới

    Sân bay có cảm giác mạnh nhất thế giới

    Với một số người đi máy bay, việc hạ cánh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt là một cực hình. Thế nhưng việc này chẳng thấm tháp gì với các phi công, đặc biệt những người phải đương đầu hàng ngày với những điều kiện thời tiết "nhức não" tại Lukla, sân bay cảm giác mạnh nhất thế giới...

    Giải Trí30/01/2020