Lần này cậu Vàng đi quá xa rồi!

Lần này cậu Vàng đi quá xa rồi!

Tuần trước, khi "cậu Vàng" chạm mốc 50 triệu một lượng, nhiều người đã cảm thấy chóng mặt. Vậy mà giờ đây cậu đã đạt tới 58 triệu một lượng.

29/07/2020 06:30