Kỳ án sợi tóc dài

  Kỳ án sợi tóc dài

  Mùa này bỗng xảy ra nhiều câu chuyện li kỳ mà ta chưa từng được trải nghiệm. Vụ án sợi tóc dài là một câu chuyện như vậy.

  Truyện Tranh17/07/2021
  Nỗi khổ shipper xưa và nay

   Nỗi khổ shipper xưa và nay

   Ngày xưa shipper sợ nhất tìm số nhà trong hẻm "ma trận". Thời giãn cách này, sợ nhất là những đơn hàng toàn từ "chuyên môn", đọc mãi chẳng hiểu gì.

   Truyện Tranh26/07/2021