Chiếc kính cận kỳ diệu

Chiếc kính cận kỳ diệu

Tùy từng loại khuôn mặt, chiếc kính cận có thể biến bạn thành nam thần hay ngố tàu với xác suất rất là hên xui

08/10/2019 14:19
Nỗi khổ của người đeo kính

Nỗi khổ của người đeo kính

Người đeo kính là những người phải chịu khó phấn đấu. Vì mưa dính vô kính không thấy gì nên họ phải ráng cày mua xe hơi.

06/09/2019 16:13