Gấu trắng Bắc Cực lên chuyến tàu tuyệt chủng vào năm 2100?

Gấu trắng Bắc Cực lên chuyến tàu tuyệt chủng vào năm 2100?

Trong nghiên cứu về gấu trắng Bắc Cực, các nhà khoa học nêu thực trạng số lượng loài này giảm sút tại nhiều khu vực và thời gian săn mồi của gấu trắng ít đi do biến đổi khí hậu thu hẹp diện tích bề mặt băng. Các nhà khoa học dự đoán gấu trắng Bắc Cực sẽ tuyệt chủng hoàn toàn trong 80 năm tới.

23/07/2020 11:20
Mưu hèn kế bẩn của Thủy Tinh

Mưu hèn kế bẩn của Thủy Tinh

Thủy Tinh rao tin giả: "Muốn giàu nuôi cá, muốn giàu chà bá phải ngăn sông làm thủy điện". Con người vốn tham lam, nghe thấy mùi tiền thì trở nên vô độ. Họ rủ rê nhau ngăn dòng chảy, làm các con sông ẩn mình chờ chết.

07/06/2020 16:23