Căn bệnh đắt đỏ

Căn bệnh đắt đỏ

Một người đàn ông đến bác sĩ da liễu khám bệnh:- Anh bị lây bệnh này ở đâu vậy?

24/10/2019 04:07