JavaScript is off. Please enable to view full site.
Căn bệnh đắt đỏ

Căn bệnh đắt đỏ

Một người đàn ông đến bác sĩ da liễu khám bệnh:- Anh bị lây bệnh này ở đâu vậy?

24/10/2019