Phương thức giao tiếp kiểu WiFi

Phương thức giao tiếp kiểu WiFi

Sau mùa dịch COVID-19, các cách giao tiếp "không dây" như đá chân, hun gió, ôm gió... dự đoán sẽ phổ biến trên toàn thế giới.

11/03/2020 11:45
Sợ COVID-19, cầu thủ huých chỏ chào nhau

Sợ COVID-19, cầu thủ huých chỏ chào nhau

COVID-19 đang thay đổi bộ mặt của thế giới hằng ngày hằng giờ, từ kinh tế, chính trị cho tới cách hành xử. Giờ đây, cầu thủ không thể chào nhau bằng cái bắt tay thân thiện như trước.

05/03/2020 09:09