Thằng Tí quay bố

    Thằng Tí quay bố

    Bố Tí hôm nay lại gặp họa vì "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Cộng đồng mạng cho rằng thằng Tí làm đúng lời ngoại chứ không có sai.

    Truyện Tranh23/08/2021