Màn phá bida có 1-0-2

  Màn phá bida có 1-0-2

  Chàng trai có cú phá bida được nhiều người cho là 'ảo tung chảo' vì bi tan ra rồi hợp lại như chưa có gì.

  Video12/01/2022
  Hồi hộp... về quê ăn Tết

   Hồi hộp... về quê ăn Tết

   Người lao động xa quê hồi hộp trước tình trạng mỗi địa phương áp dụng các biện pháp khác nhau trong phòng chống dịch với người dân về quê ăn Tết.

   Biếm Họa19/01/2022