Nhậu mừng hết cách ly và cái kết đắng ngắt

    Nhậu mừng hết cách ly và cái kết đắng ngắt

    Sự việc vừa xảy ra tại Quảng Bình khi 30 thanh niên tổ chức tiệc ăn nhậu mừng sắp hết thời gian... cách ly. Đây là nhóm người từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo và được cách ly tập trung tại huyện Minh Hóa. Cái kết nào sẽ là hợp lý nhất cho những người này?

    Truyện Tranh06/04/2020