Ăn xin kiểu thằn lằn

    Ăn xin kiểu thằn lằn

    Chuyện đóng giả người khuyết tật để ăn xin gây bức xúc cho những người lỡ đặt lòng trắc ẩn vào nhầm kẻ lừa đảo.

    Biếm Họa12/01/2021