Sài Gòn và Những điều ám ảnh

Sài Gòn và Những điều ám ảnh

Hồi xưa cứ nghĩ chỉ có lễ tiền gửi xe mới mắc bằng tiền ăn uống, giờ thì mới biết ngày nào cũng mắc, riêng lễ là mắc hơn.

09/09/2019 10:04