AI vẫn còn ngu lắm!

AI vẫn còn ngu lắm!

AI, người máy với trí tuệ nhân tạo, có thể giỏi tính toán nhưng còn lâu mới thay thế người yêu em được...

13/10/2019 05:56