Video

Chú chuột ngồi vểnh tai nghe cô gái chửi

Video

Đăng lúc 14:44 26-01-2022

"Thôi! Ráng đứng yên nghe nó chửi để lần sau còn có miếng ăn", chuột said.

CHUYÊN MỤC