Video

Chú chó bị cô chủ cho ăn tát mới chịu đi tắm

Video

Đăng lúc 10:08 06-02-2022

"Nhẹ nhàng không muốn! Cứ phải lớn tiếng mới chịu!", cô chủ said.

CHUYÊN MỤC