Chú chó 'ăn gian' khi chơi trốn tìm với cô chủ

    Chú chó 'ăn gian' khi chơi trốn tìm với cô chủ

    Chú chó tên Monkey ở Ấn Độ chơi trốn tìm với cô chủ, chẳng khác gì như một đứa trẻ. Khi cô bé phát hiện Monkey nhìn trộm, cô bé la lên 'không được nhìn trộm' và rồi chú chó quay mặt vào tường "đếm tiếp".

    Video 19/05/2020