Chợ quê món gì cũng có

    Chợ quê món gì cũng có

    Không hổ danh miền quê trù phú, người dân ở đây mang ra chợ bán đủ thứ. Từ nông sản, trái cây đến cả... đất trồng cây.

    Biếm Họa 07/05/2022