Video

Chó mẹ chắp chân xin chủ đừng mổ thịt con

Video

Đăng lúc 18:01 05-12-2021

Thấy chủ mài dao, chó mẹ tưởng làm thịt con nên vội dẫn 2 con vào chuồng rồi quay ra chắp chân van xin chủ.

CHUYÊN MỤC