Những bài học về phụ nữ #4: Một tí thôi!

    Những bài học về phụ nữ #4: Một tí thôi!

    Chẳng phải con gái vô tâm, mà là họ đang áp dụng thuyết tương đối của Einstein vào đời sống. Nếu bạn thực lòng yêu cô ấy thì "một tí" chỉ là một cái chớp mắt, ngược lại, nếu bạn không yêu cô ấy, "một tí" sẽ dài như một tiếng.

    Truyện Tranh 17/05/2020