Video

Chó con liên tục ngã lăn ra đất khi được mặc áo mới

Video

Đăng lúc 08:41 24-10-2021

"Áo mới! Sướng quá sen ơi!", chó con said.

CHUYÊN MỤC