DTAP khoe "đàn em" INUS

    DTAP khoe "đàn em" INUS

    Tại sự kiện công bố các dự án âm nhạc trong năm 2024, DTAP không chỉ 'flex' những thành quả trong 5 năm và những kế hoạch trong năm 2024 mà còn hé lộ về thế hệ kế thừa của mình trong công ty - nhóm INUS.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 09/04/2024