Chưa tròn 30 sao bị khô khớp?

    Chưa tròn 30 sao bị khô khớp?

    Co chân thẳng giò tôi lại nghe lục cục trong gối. Nghe nói là triệu chứng khô khớp người già, tôi lại chưa tròn ba mươi mùa bánh chưng, sao kỳ vậy? Ph.Tuyến (An Giang)

    Sức Khỏe 09/11/2020