Cây xanh và kiểu tóc 'cực đoan'

    Cây xanh và kiểu tóc 'cực đoan'

    Tại một số đô thị, cây xanh được cắt tỉa một cách cực đoan để đối phó mưa bão. Hậu quả là người đi đường lãnh đủ bức xạ từ ông Mặt trời vào mùa hè.

    Biếm Họa 08/04/2024