Hết xăng giữa đường, cảm thấy hoang mang

    Hết xăng giữa đường, cảm thấy hoang mang

    Một số khu vực tại TP.HCM hiện nay xảy ra tình trạng cây xăng ngừng bán với các lý do hết hàng, sửa chữa... Người đi đường đành ngậm ngùi ca rằng "Xăng đang đi thì hết, dắt xe bao lâu mới thấy đường về...".

    Biếm Họa 08/10/2022