Bế tắc ngày cận Tết

    Bế tắc ngày cận Tết

    Làm sao để an ủi một người bạn đang bế tắc, nhất là họ lại bế tắc trong những ngày sát Tết. Chắc hẳn họ đang cần một lời an ủi động viên...

    Truyện Tranh 06/02/2021