ATM điện mặt trời miễn phí

    ATM điện mặt trời miễn phí

    Do chưa có quyết định mới nên những hệ thống điện mặt trời mái nhà sẽ không bán được cho EVN nữa. Vì thế, ATM điện có vẻ là giải pháp hợp lý trong khi chờ đợi...

    Biếm Họa 09/01/2021