Ăn trộm cũng biết sợ Bao Công

    Ăn trộm cũng biết sợ Bao Công

    Rõ ràng chiếc camera an ninh này do Bao Công lắp đặt để lấy nhân chứng vật chứng chống lại ăn trộm tụi mình. Rớ vô là "cẩu đầu đao" như chơi chứ chẳng đùa.

    Truyện Tranh 31/03/2021