Nhâm Dần quyết đấu Cô-Vít

    Nhâm Dần quyết đấu Cô-Vít

    Quá tam 3 bận, hết Canh Tý đến Tân Sửu rồi Nhâm Dần, không biết năm nay Chúa Sơn Lâm sẽ trừng trị con Cô-Vít bằng sức mạnh hay chiến thuật nào khác?

    Truyện Tranh 04/02/2022