Những cảnh sát cưỡi thú kỳ lạ trên thế giới

    Những cảnh sát cưỡi thú kỳ lạ trên thế giới

    Từ đầu thế kỷ 18, do đặc thù đường xá còn xấu, nhất là các khu vực nông thôn, cảnh sát di chuyển bằng ngựa là tất yếu. Những cảnh sát kỵ binh đầu tiên xuất hiện tại Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ trong thời thuộc địa và hậu thuộc địa góp phần khiến hình ảnh cảnh sát cưỡi ngựa tuần tra được rộng rãi chấp nhận khắp trên thế giới, từ Canada đến Mexico, từ Nam Phi tới Thổ Nhĩ Kỳ...

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 26/11/2019