Ở Cà Mau nghe nói có vụ làm ơn mắc oán!

    Ở Cà Mau nghe nói có vụ làm ơn mắc oán!

    Dựng biển cảnh báo giúp người đi đường đề phòng tai nạn giao thông, do đường quá xấu; thay vì được chính quyền khen ngợi tinh thần "mình vì mọi người", thì công dân này lại bị xã mời lên làm việc. Chuyện nghe mà tức này xảy ra tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau.

    Biếm Họa 26/06/2020