Video

Cả lớp cười bò trước trò chơi nhún theo các dấu của bài thơ 'Sóng'

Video

Đăng lúc 10:17 18-11-2022

Phân chia 6 bạn tương ứng với các dấu "huyền - sắc - ngang - ngã - nặng - hỏi", thầy giáo khiến cả lớp cười bò khi đọc bài "Sóng" của tác giả Xuân Quỳnh.

CHUYÊN MỤC