Khi gan vào... thu!

  Khi gan vào... thu!

  Đấy là nói về tình trạng trong gan bỗng xuất hiện nhiều "chiếc lá hình thoi" gây cho khổ chủ vô số rắc rối...

  Đời Cười 01/10/2019
  Tuyệt tình "Cốc"!

   Tuyệt tình "Cốc"!

   Một ngày không được đẹp trời cho lắm, vào năm 1882, Robert Koch đã tìm ra con Mycobacterium Tuberculosis - loại vi khuẩn nổi danh là "Kẻ sát nhân hàng loạt", xuất hiện trên trái đất từ 10.000 năm trước Công nguyên. Đấy chính là vi khuẩn lao, tên gọi nôm na là vi khuẩn "Cốc" (theo tên ông Koch).

   Đời Cười 01/10/2019