Biếm Họa

Phương thức giao tiếp kiểu WiFi

Đăng lúc 11:45 | 11/03/2020

Sau mùa dịch COVID-19, các cách giao tiếp "không dây" như đá chân, hun gió, ôm gió... dự đoán sẽ phổ biến trên toàn thế giới.


Tin Mới Nhất
Tin mới Biếm Họa
Điều ước của các 'cụ' cây xanh đô thị

    Điều ước của các 'cụ' cây xanh đô thị

    Các cụ cây xanh đô thị cũng mong ước được nghỉ hưu khi tuổi già sức yếu. Ngặt một nỗi, cơ quan chức năng lại sợ dư luận phản ứng khi cho các cụ cây xanh "nghỉ hưu".

    21/10/2020 11:00