JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mình cứ thu tiền thôi, đúng sai mặc kệ

Nhiều KOL (người có ảnh hưởng) trên mạng xã hội hiện nay nhận quảng cáo bất chấp đúng sai, miễn sao họ có tiền bỏ túi...