Biếm Họa

Đi xe biển xanh mới oai

Đăng lúc 11:05 | 25/10/2019

Nhiều quan chức đã bị "kiểm điểm, rút kinh nghiệm" vì dùng xe biển xanh (xe công) đi làm việc riêng. Tuy vậy, những vụ vi phạm kiểu này vẫn đều đều diễn ra. Mới đây nhất tại Kiên Giang, nhiều quan chức đã dùng xe công đi khai trương nhà nuôi yến của sếp.


Tin Mới Nhất
Tin mới Biếm Họa