Biếm Họa

Đến thầy bói cũng không dám 'chém gió' nữa

Đăng lúc 05:30 | 25/02/2021

Năm nay, ông thầy bói biết thân biết phận không dám "chém" bừa nữa. Tương lai của mình còn chưa biết sao dám đoán cho người khác.


Tin Mới Nhất
Tin mới Biếm Họa