Màn phá bida có 1-0-2

    Màn phá bida có 1-0-2

    Chàng trai có cú phá bida được nhiều người cho là 'ảo tung chảo' vì bi tan ra rồi hợp lại như chưa có gì.

    Video 12/01/2022