1001 chuyện bi hài trong bếp

    1001 chuyện bi hài trong bếp

    Không phải ai vào bếp cũng nấu được những món ăn ngon, có một số người vào bếp để sáng tạo, thể hiện cá tính và đôi khi là...gây hậu quả nghiêm trọng.

    Video 23/04/2020