Nằm viện nhưng không được... ngủ qua đêm

    Nằm viện nhưng không được... ngủ qua đêm

    Trong lúc các cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới rất muốn giữ bệnh nhân lại, thì sự trái ngược lại diễn ra ở Bồ Bản (Triệu Phong, Quảng Trị). Bệnh nhân nằm viện nhưng không cho ngủ qua đêm, phải tự tìm nhà trọ.

    Đời Cười 03/05/2019