Sợ COVID-19, cầu thủ huých chỏ chào nhau

    Sợ COVID-19, cầu thủ huých chỏ chào nhau

    COVID-19 đang thay đổi bộ mặt của thế giới hằng ngày hằng giờ, từ kinh tế, chính trị cho tới cách hành xử. Giờ đây, cầu thủ không thể chào nhau bằng cái bắt tay thân thiện như trước.

    Giải Trí 05/03/2020