Khi người lớn sợ... nghỉ hè

    Khi người lớn sợ... nghỉ hè

    Từ ngày mai 31-5, học sinh cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ hè 2024. Nhiều người lo trẻ em không được nghỉ hè đúng nghĩa (vẫn phải học hè) nhưng cũng không ít người lớn "bối rối" vì con cái không có ai trông...

    Biếm Họa 30/05/2024