Hai bé trai suýt chết đuối khi tắm sông

    Hai bé trai suýt chết đuối khi tắm sông

    Nhiều người qua lại trên cầu nhưng không ai phát hiện ra hai bé trai đang vùng vẫy dưới sông. Mãi đến khi một bé sắp chìm mới được người bố phát hiện và cứu sống kịp thời.

    Video 05/05/2024