Tiết kiệm... lửa

    Tiết kiệm... lửa

    Sau nhiều lần tăng giá liên tiếp, đến nay giá gas của một số thương hiệu đã chạm mốc 500 ngàn đồng/bình 12kg.

    Biếm Họa 13/11/2021