Cây cô đơn quý hơn vàng

    Cây cô đơn quý hơn vàng

    Ở nhiều thành phố trên thế giới, chỉ tiêu đất công viên công cộng có thể từ 20 đến 40 mét vuông/người trong khi tại TP.HCM chỉ clà 5,5 mét vuông/người. Mỗi cây xanh tại thành phố đều quý như vàng...

    Biếm Họa 26/07/2022