Ai xứng đáng là 'siêu tiến sĩ'?

    Ai xứng đáng là 'siêu tiến sĩ'?

    Thông thường, chỉ có con đường học hành mới giúp ta đạt được học vị tiến sĩ. Thế nhưng có người thuộc loại "siêu tiến sĩ" không cần thông qua con đường giáo dục.

    Biếm Họa 21/12/2020