Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nắm giữ 2 Kỷ lục Guinness thế giới vẫn rớt viên chức

    Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nắm giữ 2 Kỷ lục Guinness thế giới vẫn rớt viên chức

    Anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp nằm trong số những nguời bị rớt viên chức vừa qua. Cho dù họ là NSƯT và nắm giữ cùng lúc hai Kỷ lục Guinness thế giới. Quốc Cơ, Quốc Nghiệp có thừa tài năng đáp ứng ngay yêu cầu vị trí việc làm nhưng không được tuyển dụng chỉ bởi vì... chưa có bằng cấp chuyên môn.

    Biếm Họa 18/09/2019