Cá mập giãn cách

    Cá mập giãn cách

    Loài "cá mập giãn cách" hoạt động tại các bãi tắm thời hậu cách ly, đảm bảo cự ly du khách trên 1m.

    Biếm Họa 08/05/2020